Werken bij Branghetti

De bemanning van Branghetti beschouwen wij als de motor van ons bedrijf. Personeelsbeleid is daarom ons speerpunt. Bij Branghetti vinden wij het belangrijk om alles uit jezelf te halen. Wij geloven dat dit pas echt goed kan, als we iemand op de juiste wijze stimuleren en motiveren. De juiste papieren hebben is fijn, maar iemand met een goede wil en passie voor het vak vinden wij minstens zo belangrijk!

Als familiebedrijf tonen wij intrinsieke betrokkenheid voor onze werknemers en ben je geen nummer. Voor haar medewerkers probeert Branghetti altijd wat extra’s te doen. Tegelijkertijd werken wij met gestructureerde werkmethodes van een professionele rederij op het gebied van human resource en operationele uitvoering en wordt goed functioneren extra beloond.

Persoonlijke ontwikkeling

Binnenvaart is altijd in beweging. Een baan in de binnenvaart betekent dan ook niet dat je je hele leven hetzelfde doet. Wij vinden het belangrijk om aandacht aan persoonlijke ontwikkeling te besteden als je meer uitdaging zoekt. Dit doen we onder andere door samen minimaal twee keer per jaar te kijken naar eventuele verbeteringen hiervan. Waar onze medewerkers goed functioneren, functioneert Branghetti dat ook.

Training

Vakkundige bemanning is essentieel voor een betrouwbare dienstverlening. Juist wanneer functies en vaardigheden mee moeten ontwikkelen met de veranderende maatschappij, is het belangrijk dat medewerkers waar mogelijk worden (bij)geschoold. Om dit te waarborgen biedt Branghetti (maatwerk) trainingen en cursussen aan op het gebied van leidinggeven, communicatie, veiligheid en nautisch (gerelateerde) vaardigheden.

Opleiding & doorgroeimogelijkheden

Branghetti neemt haar verantwoordelijkheid als werkgever serieus om al haar medewerkers waar wenselijk te stimuleren om door te groeien en op te leiden. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft Branghetti het 1e stuurman traject geïntroduceerd. Bezit jij als deksman, matroos of stuurman de juiste motivatie en inzet om door te groeien naar een hogere functie? Dan investeert Branghetti heel graag in jou!

 

Het 1e stuurman traject is door Branghetti geïntroduceerd om doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf mogelijk te maken. Bij de aanstelling van een 1e stuurman wordt een stuurman onder de arm van een welwillende kapitein genomen die hem/haar alle verantwoordelijkheden van de functie Kapitein leert. Dat is bij Branghetti niet alleen het vak varen maar ook het managen van het schip en haar bemanning. Door de doorstroom van een ‘2e’ stuurman naar een ‘1e’ stuurman ontstaat er ook ruimte voor doorgroeimogelijkheden op andere functieniveaus.

Waarom vinden wij dit belangrijk? Doorgroeimogelijkheden dragen in onze visie bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze bemanning, zorgt voor een gezonde werksfeer en een continue verbetering van de vloot in haar geheel.